#değişimvakti
SEÇİME KALAN SÜRE :
  • Gün
  • Saat
  • Dakika
  • Saniye

Vaatlerimiz


- Mesleki sorunlarınızın temelinde güncelliğini kaybetmiş ve yenilenmesi şart olan 3568 sayılı meslek yasamız yatmaktadır. Bu nedenle mevcut yasamızın en kısa zamanda TBMM’de ele alınmasını sağlayacağız. Söz konusu yasada yapılacak düzenlemeler ve yeni yönetmeliklerle aşağıdaki sorunlar çözülecektir.

- Mali tatilin anlamlı ve uygulanabilir olması için yeni düzenlemeler yapılacaktır.

- Mesleğin itibarını artıracak adımlar atacak, meslek günün koşullarına göre tekrar kurgulayacağız.

- Meslektaşın, müteselsil sorumluluk kapsamında Maliye ve SGK incelemelerinde mağdur olmasını önleyecek düzenleme talep edilecek, müteselsil sorumluluğun kapsamının daraltılması sağlanacaktır.

- İş hukukundaki sürelere paralel mücbir sebep düzenlemesi yapılacaktır.

- Nispi temsilin, odanın tüm organlarında uygulanması sağlanacak, hiçbir kimse ya da grup ötekileştirilmeyecektir.

- Mesleki dayanışma fonu kurulacaktır. Bu fondan vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitim bursu verilecektir.

- Haksız rekabet sorununu çözecek standartlar getirilecek, büro standartları oluşturulacaktır.

- Mesleki eğitimleri artıracağız. Bu eğitimlerden ücret alınmayacaktır. Söz konusu eğitimler 5 yıldızlı otellerde değil, aynı ihtiyacı gören kamu kurum ve kuruluşlarının salonlarında yapılacaktır.

- Bedelsiz iş yüküne her platformda “hayır” diyeceğiz.

- Bordrolu çalışan meslek mensupları için asgari ücret tarifesi yayınlanmasını talep edeceğiz.

- Bordrolu çalışanlar ve mesleğe yeni başlayanların oda aidatlarında indirim yapılmasını sağlayacağız.

- Maliye vesayeti kaldırılacak, mesleki düzenlemelerin KGK tarafından yapılması sağlanacaktır.

- Tahsilat sorununu TÜRMOB öncülüğünde odalar ve bankalar arasında yapılacak protokoller ile çözülecektir.

- Mesleki ihtiyaç planlaması ile mesleğe girişler kontrol altına alınacak. Kamudan sınavsız geçişler tamamen kaldırılacak.

- Oda kaynaklarının meslektaş lehine kullanımını sağlayacağız. Huzur haklarında bütçelerde artışa gidilmeyecektir.

- Şeffaf, tahlil edilebilir mali tablolar karşılaştırmalı olarak odanın sitesinde yayınlanacaktır.
SEÇİM BROŞÜRLERİ