#değişimvakti
SEÇİME KALAN SÜRE :
  • Gün
  • Saat
  • Dakika
  • Saniye

İSMMMO'da Neler Oluyor?

Değerli Meslektaşlar;

Mevcut İSMMMO yönetimi topladığı aidatları ne yapıyor?

Mali tablo verileri 2013-2014-2015-2016-2017 yıllarına aittir. Bu tablolar harcanan her 100 TL’lik paranın yüzdesel olarak kimler arasında ve hangi oranlarda dağıtıldığını göstermektedir.Dikkat :

Danışmanlara ödenen ücretler yukarıda verilen tabloya dahil değildir. Bu gruba yapılan ödemeler gelir tablosunda 3-FAALİYET GİDERLERİ ana başlığının altında “dışardan sağlanan fayda ve hizmetler grubu altında takip edilmektedir.

Ayrıca komitelere ödenen huzur haklarıda gelir tablosu detaylı dökümünde ana başlık altında gösterilmemektedir.

Eğitim giderlerinin yıllara göre dağılımı;Bu tablolar bize neyi ifade etmektedir;

Meslek mensuplarından toplanan aidatlar, meslek mensuplarına hizmet olarak geri dönmemektedir. Yapılan bütçeler ve harcamalar geçen yıllarda mutlu bir azınlığın doğmasına neden olmuştur. Meslek odaları zenginleşme aracı olmamalıdır. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere (eğitim harcamaları hariç) belirtilen giderlerin hepsi çok yüksektir. Asıl harcama kalemi olması gereken eğitim maliyeti ise oldukça düşüktür.

Yukarıda belirtilen gider kalemleri ilk yapılacak genel kurul bütçe çalışmasında %50 aşağı çekilmelidir. Meslek mensupları kiralarını ödeyemeyip, çok zor şartlarda mesleği icra ederken odadan alınan ödemelerle birilerinin zenginleşmesi asla kabul edilemez.İSMMMO kurulduğu günden bugüne kadar hep aynı zihniyet tarafından yönetilmiştir. Geçen uzun ve sıkıntılı yıllarda meslek ve meslektaş adına yönetici kadrolar gerekli mesleki çabayı göstermemiş / gösterememiştir. Bugünkü mesleki sıkıntıların en önemli sebebi basiretsiz yönetim anlayışıdır. Yasa ile getirilen nisbi yönetim sözde kalmıştır.

Meslekte birlik olarak, denetlenmeyen bir meslek odasına karşıyız. Odamız şeffaf yönetim açısından bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenmelidir. Ayrıca denetleme kurulunun uygulayacağı bir denetim yönetmeliğine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
SEÇİM BROŞÜRLERİ